โครงการบางกอกบูโลวาร์ด แจ้งวัฒนะ

Date July, 2016
Location PattanaChonabot 3, Bangkok
Value 1,000,000,000
ClientCentury 21
CategoryCondo