โครงการศริญญา รัตนาธิเบศทร์

Date April, 2011
Location Srinakarin, bangkok
Value 41,000,000
Client The heritage Properties Co.,Ltd
Category Resort&Hotel