สนามกีฬากลางอยุธยา

Date August, 2019
Location Ayutthaya
Value 500,000,000
Client Century Phanakorn Sri Ayutthaya Provincial Administration Organization
Category Sport Complex