อาคารอเนกประสงค์ อบต. บางพลีใหญ่

Date June, 2016
Location Bang Phli Yai, Nonthaburi
Value 135,000,000
Client Bangplee Yai Subdistrict Administration Organization
Category Office