อาคารอเนกประสงค์ฉะเชิงเทรา

Date June, 2019
Location Chachoengsao
Value 50,000,000
Client Chachoengsao Provincial Administrative Organization
Category ETC