ศูนย์ไปรษณีย์สกลนคร

Date December, 2019
Location Sakon Nakhon
Value 203,103,400
Client Thailand Post
Category ETC